Bestuur

Voorzitter
Gerrit Nikkels
0570-543418
gjndehaesecamp@online.nl

Secretaris
Hermien Carbaat 
0570-541001
secr.voetbal@absbathmen.nl

Communicatie
Johan Roetert
0570-541605
absbathmen6@gmail.com

Technische Zaken
Rudie te Riele 
0570-543443
teriele.oxe@outlook.com

Penningmeester
Barry Beldman 
0573-402231
penn.voetbal@absbathmen.nl

Sponsoring
Jan Berends 
06-51354553
jan.berends1@concepts.nl

Activiteiten
Ronald Rietman
0570-543989
rrietman@home.nl

Accommodatie
Erik Dokter 
0570-543321
erik.dokter@home.nl


klik op delink voor de: Notulen Jaarvergadering 2016