voetbal.nl

Aan- en Afmelden

IOpgeven

Het bovenste gedeelte van het formulier invullen en de keuzemogelijkheid “te bedanken als lid” in de zin die begint met Wenst met ingang van… doorstrepen en het formulier ondertekenen. 
Een aanmelding moet voor 1 mei van elk jaar ingediend zijn om er zeker van te zijn dat de speler het volgend seizoen ingedeeld zal worden. Na 1 mei is het onder voorbehoud en zal er gekeken worden naar de beschikbare ruimte.

Het formulier inleveren bij de ledenadministratie. (E. Roeterdink, Kerkmarsweg 16, 7437 CE Bathmen, Tel: 0570 542721).

Voor de jongste JO8-pupillen bestaat de mogelijkheid om voor proef mee te trainen gedurende een bepaalde periode. Het is dan belangrijk om toch het ledenformulier in te vullen en in te leveren bij de ledenadministratie in verband met het verzekerd zijn tijdens de proeftraining. Na verloop van tijd wordt dan vanuit ABS geïnformeerd of het lidmaatschap definitief wordt.

Er is een digitale spelerspas nodig als de speler in een JO12-team of hoger uit komt. (In de praktijk 11 jaar of ouder is.) 

Beëindiging
Bij beëindiging lidmaatschap voetbal moet dit schriftelijk  doorgegeven worden aan de ledenadministratie, anders wordt de contributie-inning niet gestopt! 

Het komt zo nu en dan voor dat leden melden dat de contributie nog steeds wordt geïnd terwijl ze zich al bij bijvoorbeeld een leider, of via-via hebben afgemeld. 
Hieronder voor alle duidelijkheid de juiste wijze van AFMELDEN als lid van ABS voetbal.

Het ledenaanmeldingsformulier downloaden van de website. (www.absbathmen.nl; afdeling voetbal), of klik hier op de link
Het bovenste gedeelte van het formulier invullen en de keuzemogelijkheid “lid te worden” in de zin die begint met Wenst met ingang van… door strepen en het formulier ondertekenen.

Het formulier inleveren bij de ledenadministratie. (E. Roeterdink, Kerkmarsweg 16, 7437 CE Bathmen, Tel: 0570 542721 ).

  • Opzegging per einde kwartaal met een opzegtermijn van minimaal één maand.
  • De ledenadministratie zorgt voor stopzetten van de contributie-inning.

Adreswijzigingen ook doorgeven aan ledenadministratie! 


Het doorgeven van adreswijzigingen is belangrijk om de gegevens van het ledenbestand van de KNVB en van ABS voetbal actueel te houden.
Adreswijzigingen dienen te worden doorgegeven aan E. Roeterdink, Kerkmarsweg 16, 7437 CE Bathmen, e.j.roeterdink@home.nl
Tel: 0570 542721.