Contributie en kledingbijdrage seizoen 2017/2018

ABS afdeling voetbal 


Voorgestelde verhoging

Door de aanleg van het kunstgrasveld gaan de jaarlijkse huurlasten omhoog.
Deze stijging willen wij doorberekenen in de contributie voor de leden.

Het bestuur zal voorstellen de contributie te verhogen met de volgende bedragen:

Senioren             € 6,50 per kwartaal, contributie wordt € 51,00 per kwartaal
Junioren              € 5,25 per kwartaal, contributie wordt € 35,00 per kwartaal
Pupillen               € 5,00 per kwartaal, contributie wordt € 25,25 per kwartaal
Steunende         € 2,00 per kwartaal, contributie wordt  € 12,00 per kwartaal

De contributie wordt door de leden vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van ABS welke wordt gehouden op 22 november 2017.

Indien er vragen zijn kunt u deze mailen naar penn.voetbal@absbathmen.nl

Namens bestuur ABS voetbal
Barry Beldman