Kleedkamer reglement

De kleedkamers mogen alleen worden gebruikt voor het omkleden en/of douchen bij sportactiviteiten op het complex van ABS.

Vermijd het meebrengen van kostbare voorwerpen (sieraden, gsm, geld).
Laat deze spullen niet onbeheerd achter.
ABS is niet verantwoordelijk voor verlies en/of diefstal van goederen. 

Voorkom het onnodig gebruik van water.
Sport- / voetbalschoenen dienen buiten, op de daarvoor bestemde plekken, te worden schoongemaakt. Sport-/ voetbalschoenen mogen NOOIT onder de douches of tegen de muren worden schoongemaakt.

Laat afval achter in de daarvoor aanwezige afvalbakken.

De kleedkamers dienen na gebruik altijd “trekkerschoon” te worden achtergelaten. De trekker dient ook in de kleedkamer achter te blijven.

Uiterlijk 20 minuten na het einde van de training en/ of wedstrijd, dienen de kleedkamers te worden verlaten.

De toiletten alleen gebruiken waarvoor deze zijn bedoeld en altijd weer schoon achter laten.

Het is ten strengste verboden om in de kleedkamers te roken en alcohol te nuttigen.

Er mag niet worden gevoetbald in de kleedkamers.

In verband met veiligheid en toegankelijkheid is het verboden om fietsen / brommers / scooters vóór het kleedkamergebouw te stallen. 

Indien er iets niet goed werkt i.v.m. een defect, of er gaat iets kapot in de kleedkamers, wil je dit dan melden bij je leider.