De Looënk vanaf 1 januari 2019 rookvrij

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van ABS Voetbal is besloten om vanaf 1 januari 2019 het Sportpark “De Looënk” volledig rookvrij te maken. Concreet houdt dat in dat er binnen de hekken van het sportpark niet meer gerookt mag worden, met uitzondering van de daarvoor bestemde gedoogruimte aan de achterzijde van het ABS Huus.

Mocht u mensen zien roken, vragen wij u om de mensen netjes aan te spreken en te wijzen op mogelijkheid om te roken in de gedoogruimte. Samen maken we het sportpark rookvrij.