Notulen Algemene ledenvergadering 2018 beschikbaar

De notulen van de Algemene ledenvergadering 2018 van ABS voetbal zijn hier beschikbaar.