Verhoging Contributie

Contributieverhoging:

Beste leden,

Door de aanleg van het kunstgrasveld gaan de jaarlijkse huurlasten omhoog.

Deze stijging willen wij doorberekenen in de contributie voor de leden.

 

Wij zullen voorstellen de contributie te verhogen met de volgende bedragen:

 

Senioren             € 6,50 per kwartaal, contributie wordt € 51,00 per kwartaal

Junioren              € 5,25 per kwartaal, contributie wordt € 35,00 per kwartaal

Pupillen               € 5,00 per kwartaal, contributie wordt € 25,25 per kwartaal

Steunende         € 2,00 per kwartaal, contributie wordt  € 12,00 per kwartaal

 

De contributie wordt door de leden vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van ABS welke wordt gehouden op 22 november 2017.

Hierop vooruitlopend worden bij de contributie-incasso van het 3e kwartaal, welke eind augustus/begin september wordt geïncasseerd, de voorgestelde bedragen geïncasseerd.

 

Indien er vragen zijn kunt u deze mailen naar penn.voetbal@absbathmen.nl

Namens bestuur ABS voetbal

Barry Beldman