Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Beste leden, ouders/verzorgers van jeugdleden en vrijwilligers, 

Het bestuur van ABS voetbal wil graag dat iedereen, en met name minderjarigen in een veilige omgeving kunnen sporten bij onze club. Wij ondernemen om die reden een aantal maatregelen om ongewenst gedrag te kunnen voorkomen. De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)  is één van die maatregelen.  
 
Deze VOG is een verklaring van het Ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het werken met minderjarigen (jonger dan 18 jaar). Een VOG staat ook wel bekend als een bewijs van goed gedrag. Een VOG geeft een vereniging meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers,  leiders,  activiteitenbegeleiders en bestuursleden.  En het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij een sportvereniging kunnen uitoefenen. Daarom zijn wij het afgelopen seizoen begonnen te vragen aan alle leden en vrijwilligers die regelmatig werken met jeugdleden om een VOG aan te vragen. Komend seizoen gaan we hier mee door.