Vertrouwenspersoon ABS voetbal

ABS voetbal wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier voetbalt.

Dit betekent dat we met elkaar binnen de vereniging er alles aan moeten doen om zaken als treiteren en pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen. Ongewenst gedrag komt overal voor en kan dus – helaas - ook binnen onze vereniging voorkomen.  

ABS voetbal  heeft daarom een vertrouwenspersoon aangesteld. Het is uiteindelijk een duo functie geworden.  Ellen van Rij en Lidy Kuiper zijn bereid gevonden om deze taak op zich te nemen.

Een vertrouwenspersoon is iemand die luistert en die niets doet zonder eerst te overleggen met degene die de melding gedaan heeft. Het probleem en de aanpak worden besproken en er wordt naar een passende oplossing gezocht De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht.

Het email-adres waar meldingen gedaan kunnen worden is: vertrouwenspersoon@ABSbathmen.nl.

Dit is een emailadres dat rechtstreeks naar de vertrouwenspersonen wordt doorgezet en wordt dus niet zichtbaar voor anderen. Ook kunt u de vertrouwenspersonen direct benaderen.

Namens het bestuur ABS Voetbal
Hermien Carbaat
Secretariaat ABS Voetbal