Visuele controle spelerspassen

Taken en verantwoordelijkheden in relatie tot visuele controle spelerspas

  • Beide aanvoerders zijn verplicht de scheidsrechter te assisteren bij de visuele controle van de spelerspas.
  • Door middel van het ondertekenen van het wedstrijdformulier verklaart de aanvoerder dat:
    • Alleen spelers aan de wedstrijd hebben deelgenomen die op dat moment speelgerechtigd waren;
    • De visuele controle is uitgevoerd;
    • De gegevens op de spelerspas overeenstemmen met de gegevens op het wedstrijdformulier.
  • Aanvoerders die hun taken onjuist of onvoldoende uitoefenen zijn in overtreding.
  • Indien bij de wedstrijd een verenigingsscheidsrechter actief is geweest zijn/is, naast de aanvoerder(s), ook de vereniging(en) in overtreding. Uiteraard is het aan de tuchtcommissie wie uiteindelijk in overtreding is geweest.

Jeugdvoetbal
?
In het jeugdvoetbal neemt de elftalleider van de desbetreffende vereniging de taken en verantwoordelijkheden van de aanvoerder, zoals hier omschreven, over