Zwart op Wit redactie

Deze commissie verzorgt de uitgave van het 4 wekelijkse clubblad Zwart op Wit.
Aanleveren van copy naar: redactiezwartopwit@absbathmen.nl